Scott Tiger Tech Blog

Blog technologiczny firmy Scott Tiger S.A.

Nowe ciekawe polecenia powłoki Linuksa

Autor: Piotr Karpiuk o piątek 20. Sierpień 2010

Księga Czarów, czyli lista przydatnych poleceń Linuksowego shella została dziś uzupełniona o kolejny zestaw:

shuf -n 20 plik.txt
wybiera losowych 20 wierszy z pliku
iconv -f ISO8859-2 -t UTF-8 plik.txt
konwersja kodowania znaków w pliku tekstowym; polecenie iconv --list wyświetla obsługiwane kodowania
indent -kr hello.c
sformatuj plik źródłowy C według zaleceń Kernighana i Ritchiego
strace -ff -e trace=write -e write=1,2 -p JAKIS_PID
przechwytuje stout i stderr wskazanego procesu
lshw -html > hardware.html
raport na temat sprzętu w formacie HTML
rename ‚y/A-Z/a-z/’ *
konwersja nazw plików w bieżącym katalogu na małe litery
mkdir -p work/{d1,d2}/{src,bin,bak}
tworzy całe drzewo katalogów
sudo !!
uruchom ostatnie polecenie jako root
tidy -xml -i -m file.xml
wypisuje na stdout ladnie polamany/sformatowany XML
lsof -c dhcpd
pliki otwarte przez podane polecenie
pwdx PID
katalog domowy wskazanego procesu
ss -p | grep STA | cut -f2 -d”
nazwy procesów używających aktualnie sieci

grep –color=always | less -R
kolorowany grep w less
taskset -cp 0 PID
zmienia przydział rdzenia procesora dla działającego procesu
taskset -c 0 polecenie
uruchom polecenie na wskazanym rdzeniu procesora
tac file.txt
odwraca kolejność wierszy w pliku
dmidecode -t bios
informacje o BIOSie
cp filename{,.bak}
to samo co cp filename filename.bak
(cd /tmp && ls)
przejdź do katalogu, wykonaj polecenie i powróć do poprzedniego katalogu
echo {0..1}{0..1}{0..1}{0..1}
wypisuje wszystkie binarne liczby 4-cyfrowe
disown -a && exit
zamyka shella bez zabijania procesów potomnych
notify-send ‚Tytul’ ‚komunikat’
wyświetla GNOME’owy popup z komunikatem
tar –exclude-vcs -cfz src.tgz src/
pakuje katalog src ale bez katalogów systemów kontroli wersji (.svn, .git itp.)
pdfinfo plik.pdf
informacje o pliku PDF (tytuł, data utworzenia, rozmiar strony, wersja PDF itp.)
pydoc -p 8888
stawia na porcie 8888 serwer udostępniający dokumentację Pythona
easy_install nazwa_pakietu
instalacja pakietu Pythona; inny sposób to ściągnięcie i rozpakowanie archiwum, po czym sudo python setup.py install
man ascii
tabela ASCII
man hier
objaśnienie hierarchii systemu plików
rlwrap polecenie
dodaje funkcjonalność biblioteki Readline (w tym historia poleceń pod klawiszami strzałek) do wskazanego polecenia które jest typu shell, tzn. w pętli oczekuje na polecenia z stdin,
vim scp://username@host//sciezka/do/pliku
edycja zdalnego pliku
Share and Enjoy:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Śledzik
  • Blip
  • Blogger.com
  • Gadu-Gadu Live
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Wykop

Zostaw komentarz

XHTML: Możesz użyć następujących tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>