Scott Tiger Tech Blog

Blog technologiczny firmy Scott Tiger S.A.

Archiwum dla Wrzesień 27th, 2010

Graphviz

Autor: Piotr Karpiuk o 27. września 2010

Przykładowy wynik działania dot

Przykładowy wynik działania dot

Graphviz (ang. Graph Visualization Software) jest stworzonym przez AT&T Research Labs opensource’owym pakietem narzędzi wiersza poleceń oraz bibliotek do rysowania grafów. Graf opisujemy w pliku tekstowym w specjalnym języku o nazwie DOT. Narzędzie nadaje się również dla dużych grafów, gdy np. wygenerowaliśmy sporo danych i chcemy się w nich rozejrzeć.

Przykład: Tworzymy plik graph1.dot o zawartości:

digraph G {
  main -> parse -> execute;
  main -> init;
  main -> cleanup;
  execute -> make_string;
  execute -> printf;
  init -> make_string;
  main -> printf;
  execute -> compare;
}

Następnie z wiersza poleceń wpisujemy:

dot -Tpng -o graph1.png graph1.dot

Wynikiem jest plik graph1.png widoczny na rysunku obok. Dopuszczalne formaty wyjściowe to m.in. PS, PDF, SVG, FIG (do programu Xfig), PCL (do drukarek), PNG, GIF, DIA (do programu Dia). Oczywiście możemy manipulować atrybutami wierzchołków i krawędzi (kolory, kształty, typy linii) oraz ich etykietkami.

Galeria przykładowych grafów

Tags: ,
Napisany w Linux | Brak komentarzy »