Scott Tiger Tech Blog

Blog technologiczny firmy Scott Tiger S.A.

Archiwum dla Październik 12th, 2010

Obróbka PDF pod Linuksem

Autor: Piotr Karpiuk o 12. października 2010

Większość naszych potrzeb w zakresie edycji plików PDF na pulpicie zaspokoi rozszerzenie Sun PDF Import dla OpenOffice lub PDFedit. Jeżeli jakiś program nie pozwala na zapis w formacie PDF ale umożliwia drukowanie, to pakiet cups-pdf instaluje w systemie „drukarkę” która generuje plik PDF.

Do konwersji między formatami można użyć narzędzi takich jak pdftops, pdftohtml, pdftotext, pdf2svg, chm2pdf, ps2pdf czy wkhtmltopdf.

PDFjam jest nakładką na pdfpages – popularny skrypt LaTeXa. Pozwala wykonywać czynności takie jak modyfikowanie metadanych, zmiana rozmiaru strony, konwersja formatu na dwustronny, powiększanie/pomniejszanie, kolor tła.

pdftk jest reklamowany następująco: „Jeśli PDF to elektroniczny papier, to pdftk jest elektronicznym przyrządem do usuwania zszywek, dziurkaczem, segregatorem, maszyną szyfrującą i okularami rentgenowskimi”. Pozwala na wykonywanie takich czynności jak łączenie plików lub rozbijanie na pojedyncze strony, obracanie, dołączanie załączników, szyfrowanie dokumentu, nadawanie uprawnień (do oglądania, druku, druku wysokiej jakości, edycji zawartości, edycji komentarzy) i zabezpieczanie hasłem, dodawanie znaku wodnego. Graficznym interfejsem do programu jest PDF Chain.

Przykłady użycia narzędzi wiersza poleceń do obróbki PDF:

pdfinfo plik
informacje o dokumencie
pdfinfo -opw mojehaslo plik
zabezpiecza dokument hasłem właściciela (opcja -upw zakłada hasło użytkownika)

Czytaj więcej »

Tags: , , ,
Napisany w Linux | Brak komentarzy »