Scott Tiger Tech Blog

Blog technologiczny firmy Scott Tiger S.A.

Archiwum dla Luty 2nd, 2011

REST

Autor: Piotr Karpiuk o 2. lutego 2011

REST (ang. Representational State Transfer) to styl architektury dla systemu dostępu do rozproszonych zasobów, który cechuje nacisk na prostotę, skalowalność i wydajność. Najbardziej znaną implementacją jest sieć World Wide Web.

CRUD REST SQL
CREATE POST INSERT
READ GET SELECT
UPDATE PUT UPDATE
DELETE DELETE DELETE

RESTful web service to usługa wykorzystująca protokół HTTP i wymienione niżej zasady architektury REST. Dla odmiany usługa SOAP-based web service bazuje na protokole SOAP, który wykorzystuje HTTP, XML i RPC.

Serwisy społecznościowe (eBay, Facebook, Yahoo!, Youtube) często udostępniają deweloperom interfejs API który marketing określa mianem REST, choć w praktyce zwykle jest to przykład POX/HTTP wykorzystujący HTTP do tunelowania wywołań funkcji i XML jako format danych. Tym niemniej daje się zauważyć wyraźna tendencja w aplikacjach Web 2.0 do unikania używania protokołu SOAP i oferowania interfejsu bazującego na REST lub przypominającego REST. Kanoniczną implementacją architektury REST jest Atom Publishing Protocol, interfejsy REST udostępniają m.in. Amazon S3, OpenStreetMap.

Podstawowe cechy architektury REST:

Czytaj więcej »

Tags:
Napisany w WWW | Brak komentarzy »