Scott Tiger Tech Blog

Blog technologiczny firmy Scott Tiger S.A.

Archiwum dla Kwiecień 21st, 2011

Wzorce wyszukiwania

Autor: Piotr Karpiuk o 21. kwietnia 2011


W miarę świeża książka wyjaśniająca podstawowe pojęcia i najlepsze praktyki/wzorce na podstawie przykładów, a także omawiająca najnowsze trendy w dziedzinie wyszukiwania.

Poniżej notatki z lektury.

Sposób w jaki definiujemy problem lub formułujemy pytanie decyduje o sposobie postrzegania rozstrzyganych kwestii, odpowiadania na pytania i właściwego działania. Zbyt wąskie sformułowania prowadzą do czegoś na kształt widzenia tunelowego, kiedy sami ograniczamy zakres odpowiedzi do rozwiązań najbardziej oczywistych. Zbyt dalekie odejście od istoty problemu oznacza jednak niepotrzebne rozpraszanie uwagi i energii porówywalne do prób ugotowania wody w oceanie. Najlepszą strategią jest wielokrotne spoglądanie na rozważaną kwestię z różnych stron, żonglowanie pomysłami, wzorcami, potencjalnymi lukami i nawet najbardziej osobliwymi koncepcjami z pogranicza istoty problemu, ale bez jego utraty z pola widzenia. Prawo relatywizmu językowego Whorfa: język kształtuje (i ogranicza) sposób myślenia.

Pole wyszukiwania nie ogranicza się tylko do wyszukiwania – pełni funkcję elastycznego interfejsu wiersza poleceń o olbrzymich możliwościach oferowanych użytkownikom dysponującym niezbędną wiedzą. Jeśli użytkownik właściwie zadaje pytanie, Google odpowie prezentując pogodę pogody, notowania giełdowe, mapy korków ulicznych czy wyniki rozgrywek sportowych – zamiast (lub oprócz) łączy i fragmentów treści stron. Zapytanie jest w istocie pytaniem pozbawionym ozdobników właściwych językom naturalnym.

Warto spojrzeć na wyszkukiwanie nieco szerzej. Wyszukiwanie to tylko podzbiór architektury informacji i szerszej ekologii komunikacji, które łącznie decydują o doznaniach użytkownika. Warunkiem efektywnego nawigowania jest połączenie wyszukiwania, filtrowania i przeglądania, co skraca drogę do poszukiwanych informacji. W praktyce przechodzimy dość płynnie pomiędzy tymi czynnościami, nawet nie zwracając uwagi na moment, w którym odchodzimy od jednej na rzecz drugiej.
Czytaj więcej »

Tags: , , , ,
Napisany w WWW | Brak komentarzy »