Scott Tiger Tech Blog

Blog technologiczny firmy Scott Tiger S.A.

Archiwum dla Luty 6th, 2012

ePub & Linux

Autor: Piotr Karpiuk o 6. lutego 2012

Dzisiaj parę słów o e-bookach w popularnym formacie ePub: jak taką książkę utworzyć lub przekonwertować z innego formatu. Plik ePub to tak naprawdę plik ZIP, który możemy rozpakować poleceniem

    unzip nazwa_pliku.epub

i spakować z powrotem za pomocą

    zip -Xr9D nazwa_pliku.epub *

ePub w wersji 3 ma dodatkowo obsługiwać wideo, JavaScript, fonty WOFF, MathML i SVG.

Calibre to program do zarządzania kolekcjami e-booków, ale możemy go użyć do automatycznej lub półautomatycznej (ręcznie wspomaganej wyborem opcji) konwersji plików ODT (LibreOffice) na ePub. Writer2ePub to z kolei rozszerzenie do LibreOffice’a, które pozwala wyeksportować dokument ODT do ePuba, przy czym wynikowy dokument może nie odpowiadać naszym oczekiwaniom (nie jest zachowane ścisłe oddzielenie treści, struktury i widoku – wynik nie jest do końca zgodny ze standardem).
Narzędzie wiersza poleceń dbtoepub konwertuje do ePuba format DocBook, pozwalając przy tym zdefiniować własne reguły CSS i fonty.
Napisany w Haskelu Pandoc jest reklamowany jako „nóż szwajcarski” do konwersji pomiędzy formatami, przy czym ePub jest jednym z tych obsługiwanych.

    pandoc --from latex --to epub --output probe-latex.epub probe-latex.tex

Dla odmiany jeśli szukasz narzędzia do pisania nowych lub edycji istniejących książek bezpośrednio w formacie ePub z wykorzystaniem niemal pełnych możliwości standardu, warto wypróbować edytor WYSIWYG o nazwie Sigil.
Program EpubCheck to narzędzie wiersza poleceń pozwalające sprawdzić zgodność pliku ePub ze standardem.

Żadne z opisanych tu narzędzi nie obsługuje szyfrowania ePub pozwalającego zastosować ograniczenie praw użytkowników (ang. Digital Rights Management, DRM).

Na podstawie: Linux Magazine 11/2011.

Tags: ,
Napisany w DTP | Brak komentarzy »