Scott Tiger Tech Blog

Blog technologiczny firmy Scott Tiger S.A.

Archiwum dla Sierpień 9th, 2012

Analiza sieci społecznościowych

Autor: Piotr Karpiuk o 9. sierpnia 2012

Poniżej moje notatki z książki Social Network Analysis for Startups, Maksim Tsvetovat i Alexander Kouznetsov, O’Reilly 2011.

Wstęp

Analiza Sieci Społecznościowych (ang. Social Network Analysis, SNA) to studiowanie więzi międzyludzkich w rozumieniu teorii grafów. Nasze relacje definiują kim jesteśmy i jak działamy. Nasza osobowość, wykształcenie, rasa – wszystko to wpływa na wzorce naszych powiązań z innymi ludźmi i zostawia trwałe ślady. Obserwując i studiując te wzorce możemy odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących społeczności.

Relacja (ang. relationship) to może być przyjaźń, protekcja, afekt, zaufanie – albo przeciwnie: niechęć, konflikt lub wiele innych rzeczy. Relacje mogą być binarne („Max śledzi Aleksa na Twitterze”) lub skalarne (ang. valued) – np. „Max odpowiedział na 4 tweety Aleksa”. W świecie Twittera siła relacji jest dość łatwa do zmierzenia, ale w bardziej „miękkich” sieciach społecznościowych z pomiarem jakości relacji mogą być duże kłopoty. Użytecznym wskaźnikiem siły powiązania między ludźmi jest częstotliwość komunikacji. Pewne relacje są z natury asymetryczne (np. szef/pracownik), inne (jak śledzenie na Twitterze) mogą przekształcić się w symetryczne. W końcu, relacje mogą łączyć obiekty różnych typów (korporacje zatrudniają ludzi, ludzie posiadają zasoby itp.) – mówimy wtedy o relacjach bimodalnych (ang. bimodal, 2-mode)

Typowe podejście statystyczne zakłada niezależność zdarzeń. W sieciach społecznościowych takie założenie nie musi być prawdziwe – intuicja podpowiada nam przypadki gdy A spotyka B ponieważ oboje znają C. SNA zakłada istnienie potencjalnych zależności pomiędzy każdymi dwiema osobami. Takie założenie czyni tradycyjne podejście statystyczne (regresja, łańcuchy Markowa) trudnymi w zastosowaniu i mało przydatnymi, ale pokażemy nowe metody które lepiej sprawdzają się w interesujących nas przypadkach.

Czytaj więcej »

Tags:
Napisany w Uncategorized | Brak komentarzy »