Scott Tiger Tech Blog

Blog technologiczny firmy Scott Tiger S.A.

Archiwum dla Kwiecień 7th, 2013

The Little Book of Cloud Computing

Autor: Piotr Karpiuk o 7. kwietnia 2013

Poniżej notatki z książki The Little Book of Cloud Computing, 2013 Edition: Including Coverage of Big Data Tools, L.Nielsen, 2013.

Podstawy

Przetwarzanie w chmurach obliczeniowych wykorzystuje Internet jako narzędzie do zdalnego pozyskiwania pamięci, mocy obliczeniowej, sieci komputerowej i innych zasobów na żądanie, przy czym płaci się za faktyczne wykorzystanie zasobów. Można powiedzieć że cloud computing to największe możliwe rozszerzenie klasycznego modelu klient-serwer.
Rob Bernard z Microsoftu twierdzi że przeniesienie usług takich jak Exchange czy Outlook do chmury dało firmie oszczędności w zużyciu energii rzędu 30%, a w przypadku małych firm byłyby one wyższe.
Chmury typu PaaS oferują zwykle narzędzia do projektowania, deweloperki, testowania, wdrażania i hostowania aplikacji, jak również narzędzia do pracy grupowej, baz danych, a także odpowiadające za integrację, bezpieczeństwo, skalowalność, trwałość, administrowanie, wersjonowanie kodu itp. Z kolei w chmurach typu IaaS trzeba sobie platformę zbudować samemu – kupuje się gołą moc obliczeniową i miejsce na dysku.
Większość usług chmurowych udostępnia interfejs REST.
Czytaj więcej »

Napisany w Cloud computing | Brak komentarzy »