Scott Tiger Tech Blog

Blog technologiczny firmy Scott Tiger S.A.

Archiwum dla Kwiecień 13th, 2013

Przypominamy sobie LaTeXa

Autor: Piotr Karpiuk o 13. kwietnia 2013

Dzisiejszy post jest przeznaczony dla tych, którzy wiedzą co to jest LaTeX, ale zapomnieli jak się nim posługiwać. Oto jak szybko skonfigurować warsztat i zacząć tworzyć dokumenty PDF w LaTeXu pod Ubuntu Linux.

Zwykle środowisko TeXowe już jest, ale warto doinstalować:

  apt-get install lmodern cm-super texlive-font* texlive-lang-polish

Ostatni pakiet pozwala m.in. na automatyczne dzielenie wyrazów w języku polskim. Jak ktoś ma dużo czasu i miejsca na dysku, to może wręcz zainstalować pakiet texlive-full.
No i szablon dokumentu:

  \documentclass[polish,a4paper,12pt]{article}
  \usepackage[T1]{fontenc}
  \usepackage{pslatex}
  \usepackage[utf8]{inputenc}
  \usepackage[polish]{babel}
  \usepackage{amsfonts}
  \usepackage{graphicx}
  \selectlanguage{polish}
  \author{Imię i nazwisko}
  \title{Tytuł}
  \date{\today}

  \begin{document}
  \maketitle

  ...

  \end{document}

Użycie pakietu pslatex pozwala uzyskać wyraźnie lepszą jakość czcionki przy czytaniu dokumentu na ekranie (zamiast pslatex można wybrać konkretną czcionkę: times, palatino, newcent, lub bookman).

Generowanie PDF:

  pdflatex plik.tex

Jeśli ktoś nie pamięta podstawowych komend formatujących LaTeXa, polecam Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LATEX 2ε, a jeśli ktoś woli książkę papierową to może np. LaTeX Leksykon kieszonkowy.

Napisany w Uncategorized | Brak komentarzy »