Scott Tiger Tech Blog

Blog technologiczny firmy Scott Tiger S.A.

Archiwum dla Maj 29th, 2013

Diagram kołowy

Autor: Piotr Karpiuk o 29. maja 2013


Diagram kołowy populacji mówiącej angielskim językiem ojczystym

(Kompilacja materiałów z polskiej i angielskiej Wikipedii)

Diagram kołowy (ang. circle chart) lub tortowy (ang. pie chart) to prawdopodobnie najbardziej wszechobecny statystyczny wykres w świecie biznesu i mediów, być może dlatego, że jest on postrzegany jako mniej „naukowy” niż inne typy wykresów. Warto użyć, gdy celem jest porównanie rozmiaru wycinka do całości, zamiast porównywania wycinków ze sobą. Diagramy kołowe sprawdzają się znakomicie jeśli wycinki przedstawiają od 25 do 50% danych.

Statystycy uznają wykresy kołowe jako biedną metodę prezentacji informacji i są one bardzo rzadkie w literaturze naukowej. Jednym z powodów jest to, że trudno jest porównywać rozmiary elementów w wykresie, gdzie zmienia się pole i kształt zamiast długości. Potęgowe prawo Stevensa twierdzi, że wzrokowo pole powierzchni jest postrzegane z siłą 0,7 zaś długość z siłą 1,0. To sugeruje, że długość jest lepszą skalą, ponieważ postrzegane różnice byłyby proporcjonalne liniowo do różnic rzeczywistych.

Ponadto w badaniach naukowych na Bell Labs, wykazano, że porównania przez kąt były mniej dokładne niż porównania przez długość. Widać to dokładnie na wykresach po prawej, gdzie są trzy zestawy danych, diagram kołowy i odpowiadający mu histogram poniżej. Większość ma problem z uporządkowaniem wycinków diagramu kołowego względem wielkości, podczas gdy zastosowany jest histogram staje się to banalnie proste.

Diagram biegunowo-polowy (ang. polar area diagram) jest podobny do zwykłego diagramu kołowego, z wyjątkiem tego, że wycinki mają równe kąty, a różnice są uwidocznione przez długość ich promienia, pozwalając na liczne porównania na jednym wykresie.


Róża wiatrów

Przykładem diagramu biegunowo-polowego jest tzw. róża wiatrów (ang. wind rose), stosowana w meteorologii (patrz rysunek po lewej). Mapy dla Atlantyku i Pacyfiku pokazują rozkład wiatrów na danym obszarze w określonym przedziale czasu. „Promienie” pokazują kierunek wiatru, a kolor wskazuje jego siłę (np. w skali wiatru według Beauforta). Procent czasu, w którym wieje wiatr z jakiegoś kierunku, jest mierzony długością wyskalowanego promienia. Liczba umieszczona w środku okręgu określa udział okresów bezwietrznych (cisze).

Wielopoziomowy diagram kołowy (ang. multilevel pie chart) jest używany do obrazowania danych hierarchicznych przedstawionych przez koncentryczne okręgi. Środkowy okrąg przedstawia węzeł główny, z hierarchią oddalającą się od środka. Segment okręgu wewnętrznego (rodzic) przenosi hierarchiczne relacje na te segmenty okręgu zewnętrznego (dzieci), które leżą w zakresie jego wycinka. Przykładem jest diagram systemu plików na rysunku poniżej.


System plików Linux

Napisany w datavis, HTML5, WWW | Brak komentarzy »