Scott Tiger Tech Blog

Blog technologiczny firmy Scott Tiger S.A.

Archiwum dla wrzesień, 2013

Narzędzia graficzne dla analityków

Autor: Piotr Karpiuk o 27. września 2013


San Francisco Crimespotting map
(Źródło: sanfrancisco.crimespotting.org)

Niedawno natknąłem się w Internecie na interesujący dokument Interactive Dynamics for Visual Analysis J.Heer, B.Shneiderman, 2012, traktujący o interfejsach graficznych dla analityków – ludzi, którzy pracują na danych starając się je zrozumieć, znaleźć w nich wzorce, ale nade wszystko na różne sposoby te dane zwizualizować. Jakie są dzisiejsze oczekiwania od tego typu narzędzi i jakie są w tej dziedzinie najnowsze osiągnięcia/trendy?

Artykuł dla omawianych narzędzi wyszczególnia 12 typów zadań, pogrupowanych w trzy kategorie wyższego rzędu, co pokazuje tabelka obok:

Specyfikacja Wizualizacja
Filtrowanie
Sortowanie
Przekształcanie modelu danych
Manipulacja Selekcja
Nawigacja
Koordynacja widoków (na potrzeby eksploracji wielowymiarowej)
Organizacja okienek i przestrzeni roboczych
Zarządzanie Historia wykonanych operacji
Notatki
Praca zespołowa
Prezentacja

Poniżej co ciekawsze aspekty poszczególnych typów zadań.

Specyfikacja

Wizualizacja

Wyróżniamy trzy główne rodzaje wizualizacji:

  • szablony wykresów (ang. chart typology), np. słupkowe, kołowe, liniowe itp., do których wystarczy dostarczyć własne dane – podejście stosowane np. w Excelu,
  • grafiki sterowane danymi (ang. data-flow graphs), stosowane w klasycznych naukowych podejściach (np. d3.js) i nowszych platformach artystycznych (np. Processing) – proces wizualizacji jest efektem łączenia operatorów zajmujących się importem danych, transformacją, rozmieszczaniem na ekranie, kolorowaniem itd., co zwykle dodatkowo wymaga umiejętności programistycznych,
  • w oparciu o gramatyki formalne (ang. formal grammars) – tutaj mamy do czynienia z językiem programowania wyższego poziomu treściwie opisującym jak dane mają być mapowane na elementy graficzne; to podejście stosowane jest np. w ggplot2 (dla platformy statystycznej R) lub w Protovis (HTML5); bywają środowiska gdzie formalny język jest ukryty przed analitykiem, który przy pomocy myszki posługuje się techniką „przeciągnij i upuść” umieszczając zmienne w odpowiednich „slotach” odpowiadających poszczególnym aspektom grafiki takim jak pozycja, rozmiar, kształt czy kolor (tak jest np. w Tableau).

Filtrowanie

Zadaniem filtrowania jest ograniczenie zbioru wyników zapytania, np. do zadanego przedziału czasu lub zbioru wartości pewnego atrybutu. Znamy wiele różnych kontrolek które nadają się do takich zastosowań, ale godnym szczególnej uwagi, nowym rodzajem kontrolki jest suwak z histogramem, który daje wyobrażenie o tym ile danych obejmie wybrany przez użytkownika przedział:

Źródło: cs.umd.edu


Czytaj więcej »

Napisany w Uncategorized | Brak komentarzy »