Scott Tiger Tech Blog

Blog technologiczny firmy Scott Tiger S.A.

Konwersja Shapefile do SVG

Autor: Piotr Karpiuk o wtorek 7. Marzec 2017

Na stronach webowych nieraz chciałoby się pozwolić użytkownikowi wskazać myszką jakiś obszar geograficzny (państwo, województwo, gmina) na uproszczonej mapie, jak poniżej:

Taka interakcja znajduje zastosowanie we wszelkiego rodzaju wizualizacjach danych, menu witryny, formularzach itp.

W dzisiejszych czasach stosowną do tego technologią jest grafika wektorowa, w praktyce: SVG.

Problemem, którym się dziś zajmiemy jest odpowiedź na pytanie skąd wziąć dane wektorowe i jak je przekształcić do użytecznej postaci (czytaj: niewielkiego pliku SVG).

Polska
Dane wektorowe granic: kraju, województw, powiatów, gmin (ale też prokuratur, sądów, komend policji, urzędów skarbowych, rejonów statystycznych, nadleśnictw itp.) znajdziemy w witrynie Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK) na stronie Dane bez opłat – chodzi o tzw. Państwowy Rejestr Granic (PRG).
Świat
Tutaj polecam witrynę NaturalEarth, z której możemy zaciągnąć m.in. granice wektorowe wszystkich państw, ale też np. strefy czasowe, parki narodowe itp.

Standardem dla „danych wektorowych” w praktyce jest format shapefile.

Do konwersji plików *.shp/dbf na *.svg polecam program Mapshaper.

Najpierw orientujemy się w strukturze pliku:

mapshaper gminy.shp encoding=win1250 -info

Parametr encoding informuje jakiego kodowania znaków użyto w pliku gminy.dbf. W wyniku otrzymujemy:

[info] 
Layer 1
Layer name: gminy
Records: 2,478
Geometry
 Type: polygon
 Bounds: 171677.555189595 133223.725152462 861895.746988281 774923.7474734206
 Proj.4: +proj=tmerc +x_0=500000 +y_0=-5300000 +lon_0=19 +k_0=0.9993 +ellps=GRS80
Attribute data
 Field    First value
 gra_ids   ''
 id_bufor01 13846
 id_bufora_   0
 id_technic   0
 iip_identy '4ed7022d-98d4-4d77-a669-d991d57b76c2'
 iip_przest 'PL.PZGIK.200'
 iip_wersja '2012-09-26T22:31:18+02:00'
 jpt_jor_id   0
 jpt_kj_i01 '0222033'
 jpt_kj_i02 ''
 jpt_kj_iip '0000000000EGIB'
 jpt_kod_01 ''
 jpt_kod_je '0222033'
 jpt_nazw01 ''
 jpt_nazwa_ 'Wołów'
 jpt_opis  '827772'
 jpt_orga01 'NZN'
 jpt_organ_ ''
 jpt_powier   26
 jpt_sjr_ko 'GMI'
 jpt_sps_ko 'UZG'
 jpt_wazna_ '6    NZN'
 opis_bledu ''
 status_obi 'AKTUALNY'
 typ_bledu  ''
 wazny_do  "1899-12-30T00:00:00.000Z"
 wazny_od  "1899-11-30T00:00:00.000Z"
 wersja_do  "2020-12-09T00:00:00.000Z"
 wersja_od  "1899-11-30T00:00:00.000Z"

Jak widać, mamy układ współrzędnych GRS80, a interesujące pola to jpt_nazwa_ (nazwa gminy) i jpt_kod_je (kod TERYT gminy).

Konwersja pliku gminy.shp z CODGiKu może wyglądać tak:

mapshaper gminy.shp \
 encoding=win1250 
 -svg-style stroke=black stroke-width=2 fill=lightgray \
 -simplify resolution=3840x2160 \
 -o pl-gminy.svg \
 width=3840 \
 id-field=jpt_kod_je

W wyniku otrzymamy plik pl-gminy.svg o postaci:

<?xml version="1.0"?>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.2" baseProfile="tiny"
  width="3840" height="3571" viewBox="0 0 3840 3571" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
 <g id="pl-gminy">
  <path d="M 825.0477 2175.5108 827.1395 2173.3412 831.036 2168.2329 ... 825.0477 2175.5108 Z" 
   stroke="black" stroke-width="2" fill="lightgray" id="0222033"/>
  ...
 </g>
</svg>

Jak widzimy, mamy tu po jednym elemencie <path> dla każdej gminy, z atrybutem id będącym kodem TERYT (dokładniej: TERC) tej gminy. (Uwaga: plik XML z rekordami bazy TERYT każdego województwa/powiatu/gminy można pobrać ze strony teryt.stat.gov.pl). Dodatkowo poprosiliśmy też o uproszczenie kształtu każdego wielokąta tak by jednak wyglądał przyzwoicie nawet na monitorach 4K (3840×2160), dzięki czemu wynikowy plik ma ok. 5 MB (źródłowy SHP miał 81 MB).

A gdybyśmy chcieli „wyciąć” sobie pojedynczą gminę? Wystarczy dodać filtr z kodem TERC gminy (zaraz po parametrze encoding):

-filter 'jpt_kod_je=="0222033"'

Gmina Wołów o kodzie TERC 0222033 wygląda tak:

Czasami okazuje się, że plik shapefile używa układu odniesienia innego niż chcemy. Np. dane z serwisu EarthData używają na ogół układu EPSG:4326 (WGS84, GPS), a może chcielibyśmy żeby obszary wyglądały jak w Google Maps (EPSG:3857, Spherical Mercator). W Linuksie możemy użyć polecenia ogr2ogr (biblioteka GDAL).

ogr2ogr -t_srs EPSG:3857 google-maps-world.shp earth-data-countries.shp

Powiedzmy że ze wszystkich państw świata interesuje nas tylko Ameryka Południowa:

mapshaper google-maps-world.shp -filter 'CONTINENT == "South America"' \
 -svg-style stroke=black stroke-width=1 fill=lightblue \
 -simplify resolution=3840x2160 -o africa.svg \
 width=700 id-field=NAME

Share and Enjoy:
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Śledzik
 • Blip
 • Blogger.com
 • Gadu-Gadu Live
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Wykop

Zostaw komentarz

XHTML: Możesz użyć następujących tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>