Scott Tiger Tech Blog

Blog technologiczny firmy Scott Tiger S.A.

Archiwum dla Czerwiec 9th, 2017

Skalowalne aplikacje w chmurze AWS

Autor: Piotr Karpiuk o 9. czerwca 2017

Wprowadzenie

W dzisiejszym artykule zajmiemy się zagadanieniem tworzenia skalowalnych, odpornych na awarie rozproszonych aplikacji w chmurze AWS. Kluczowy jest tu styl zarządzania infrastrukturą zobrazowany schematycznie na poniższym rysunku:

  1. Nowe komponenty infrastruktury są automatycznie aprowizowane z repozytorium systemu kontroli wersji w powtarzalny i przewidywalny sposób.
  2. Instancje EC2 są bezstanowe, w związku z tym mogą być wyjmowane z sieci i niszczone w dowolnym momencie, bez ryzyka utraty stanu aplikacji i jej danych.

Aprowizacja nowych instancji EC2

Zdarzenia inicjujące pojawienie się nowych instancji w aplikacji rozproszonej mogą być rozmaite:

  • pierwotne uruchomienie podstawowych instancji aplikacji,
  • zastąpienie nowym egzemplarzem instancji która uległa awarii,
  • reakcja na zwiększony ruch klientów poprzez zwiększenie liczby instancji w grupie autoskalowania,
  • stopniowe wdrażanie nowej wersji oprogramowania (np. metodą blue-green).

Proces automatycznej aprowizacji nowych instancji i uruchomienie ich w kontekście aplikacji nosi nazwę rozruchu (ang. bootstrapping). Dwa najpopularniejsze sposoby rozruchu to wykorzystanie odpowiednio przygotowanych AMI (Amazon Machine Image) oraz użycie konfiguracji dynamicznej.

Czytaj więcej »

Napisany w AWS, Cloud computing | Brak komentarzy »