Scott Tiger Tech Blog

Blog technologiczny firmy Scott Tiger S.A.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

Ciekawe zasoby

Bazy Danych w Internecie

Ludzie

yasni.pl, 123people.pl, wyczajka.com
Wyszukiwarki ludzi w Polsce
wink.com, pipl.com
Wyszukiwarki ludzi za granicą
Wyszukiwarka użytkowników ICQ
Wyszukiwarka użytkowników Skype, Yahoo, AIM, ICQ, GTalk, MSN
Adwokaci i aplikanci
Notariusze
Lekarze
informacje o lekarzu na podst. PWZ, Imie+Nazwisko, PESEL. Można wyszukiwać także wśród nazwisk panieńskich i poprzednich. W ok. 3000 przypadków z łącznej liczby 172 tys. osób opublikowane jest także zdjęcie.
Ludzie nauki
Posłowie
Senatorowie
Rejestr Korzyści
de facto spis urzędników w urzedach centralnych i samorządach, i ich współmałżonków
Urzędnicy
Umożliwia przeglądanie on-line kandydatur i przyjętych pracowników w urzędach
Biuletyn Informacji Publicznej – Instytut Pamięci Narodowej
wyszukiwarka i przeglądarka, ok. 64 tys. osób
Moi krewni
popularność nazwisk na mapie Polski, ale także Niemiec i Austrii
Serwis heraldyczno-genealogiczny
Interesująca zakładka słownik nazwisk. Internetowa wersja „Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych” Kazimierza Rymuta. Dane zostały zaczerpnięte z systemu PESEL. Obok nazwiska występuje liczba osób żyjących w momencie pobierania danych z bazy PESEL wraz z podziałem geograficznym wg województw (układ 49 województw sprzed 1998).
Nazwiska na świecie
GroboNet
Wyszukiwarka grobów
Enduhub
Wyszukiwarka wyników amatorskich zawodów sportowych w całej Polsce
Centralny Rejestr Członków Polskiego Związku Szachowego
Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT)
Centralny Wykaz Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek (CWOS)
Centralny Wykaz Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek (CWPTiPW)
Tłumacze przysięgli
lista i wyszukiwarka – według nazwiska, województwa, miasta, języka przekładu, tytułu naukowego, dyscypliny naukowej, imienia, numeru identyfikacyjnego) – kilka tysięcy osób

Firmy

Baza GUS
Wyszukiwarka firm po PKD, NIP lub Regon
KRS, trochę mniej aktualne na money.pl
Monitor Gospodarczy
Baza Regon i NIP
kto-kogo.pl
Kto kogo reprezentuje wg KRS
CEIDG
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – wyszukiwarka firm.
Spółki z udziałem Skarbu Państwa
Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG)
ogólnopolski dziennik urzędowy, w którym publikowane są obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o KRS itp. Każdy wpis do rejestru przedsiębiorców wymaga ogłoszenia w MSiG. Dostęp do Monitora wymaga rejestracji
Wypis KRS online
wyspecjalizowany serwis, który odpłatnie w imieniu zleceniodawcy wykonuje odpisy z EDG, KRS, KW, Rejestru Zastawów, Rejestru Dłużników itp.
pkt.pl
Baza firm, adresy, numery telefonów, yellowpages

Prawo

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych
Orzeczenia sądowe
Internetowy system aktów prawnych
Dziennik Ustaw, Monitor Polski
Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia
Okręgowe Izby Radców Prawnych
trzeba kliknąć na województwo
Wyszukiwarka Radców Prawnych
Komornicy sądowi
spis i wyszukiwarka
Centralny rejestr rzeczoznawców majątkowych
Centralny Rejestr Zarządców Nieruchomości i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
Centralny Rejestr Pośredników w Obrocie Nieruchomościami PFRN
Lista osób posiadających licencję syndyka
Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
Supremus. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
infor.pl
Akty ujednolicone, Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe, Dzienniki Unii Europejskiej

Geografia, administracja

Dane CODGiK
W tym: Państwowy Rejestr Granic (PRG), Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG), Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO) oraz Numeryczny Model Terenu (NMT)
Geodane Geoforum
Baza danych zabytków
zabytki nieruchome
TERYT: województwa, powiaty, gminy, miejscowości i ulice
(XML)
Instytucje publiczne
adresy (+GPS), nazwy i telefony urzędów w rodzaju komisariaty policji, sądy, ZUSy, ambasady, biblioteki itp.
GeoNames
Natural Earth Data
wektorowe dane dla całego świata (linia brzegowa, rzeki i jeziora, itp.); baza w SQLite ma ponad 200 MB
Standaryzacja Nazw Geograficznych poza Granicami Polski
Setki kamer GDDKiA
Wikimapia
ma też API
Baza JST
Dane teleadresowe polskich jednostek terytorialnych
Global Administrative Areas
Pliki wektorowych granic administracyjnych wszystkich państw świata
Free GIS Data
ogólnoświatowy katalog najlepszych darmowych danych GIS

Nazewnictwo geograficzne Polski

Wykaz nazw wód płynących (KSNG)
Wykaz nazw wód stojących (KSNG)
Urzędowy wykaz nazw miejscowości 2013 (KSNG)
Nazwy miejscowości w językach mniejszości (KSNG)

Nazewnictwo geograficzne świata (KSNG)

Ameryka, Australia i Oceania
Bliski Wschód
Afryka
Azja Południowa
Azja Środkowa i Zakaukazie
Białoruś, Rosja, Ukraina
Azja Południowo-Wschodnia
Antarktyka
Azja Wschodnia
Morza i Oceany
Europa (1)
Europa (2)
Urzędowy Wykaz Nazw Państw i Terytoriów Niesamodzielnych
Urzędowy Wykaz Polskich Nazw Geograficznych Świata
Polski przewodnik toponimiczny

Motoryzacja

Historia pojazdu
Bezpłatny raport z Centralnej Ewidencji Pojazdu. Trzeba znać numer rejestracyjny, VIN i datę pierwszej rejestracji
Bezpieczny autobus
Bezpłatny raport z Centralnej Ewidencji Pojazdu. Wystarczy znać numer rejestracyjny. Dane o badaniu technicznym, dane techniczne, informacje o polisie OC
Tablice rejestracyjne
Baza danych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)

Statystyki

Statystyki UE
można ściągnąć wszystkie dane naraz
Baza Danych Lokalnych
szczegółowe dane statystyczne dla Polski z ostatnich kilkunastu lat

Inne

Lista nazw wszystkich grup USENET-u
Archiwa polskich grup USENETu
W formacie mbox; odpowiednio modyfikując URL można dostać archiwa innych krajów; z kolei tutaj nowsze archiwa niektórych grup pl.rec.* (pomanipuluj URLem)
Konta bankowe
dla nru konta: czy prawidłowy, nazwa i adres banku
Światowa baza imion
Zdrobnienia.pl
Słownik zdrobnień imion
Wyszukiwarka filmów
5000 najlepszych filmów wszechczasów, z wyszukiwaniem fasetowym
Scirus
Wyszukiwarka tekstów naukowych
Archiwum internetu
tu możesz zobaczyć jak dana witryna wyglądała w przeszłości
Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich (CWOH)
Rejestry UOKiK
np. produktów niebezpiecznych, wyrobów niezgodnych z wymaganiami, nie spełniających wymogów bezpieczeństwa
Lista wszystkich polskich domen internetowych 2006
Udostępniana przez NASK, ostatnia z 2006 roku; dostępne są również wersje z poprzednich lat

Lingwistyka

Bazy danych

PoliMorf
plik tekstowy zawierający ok. 7 mln. słów z opisem: praktycznie wszystkie słowa w języku polskim, w tym imiona i nazwiska, po jednej linijce dla każdej odmiany; pozwala znaleźć formę podstawową dowolnego słowa i opis (co to za część mowy, jaki przypadek itp.); inna baza tego typu to plik formySGJP.tab w wersji źródłowej analizatora morfologicznego Morfeusz
Słownik do sprawdzania pisowni, Lista słów do gier, Lista słów z odmianami
Inne listy słów języka polskiego
Słownik frekwencyjny języka polskiego
wordlist.sourceforge.net
różne listy słów angielskich
WordNet
Sieć leksykalno-semantyczna (angielski)
Słowosieć
polski WordNet
Lista słów z odmianami
Schematyczny indeks a tergo polskich form wyrazowych
Słownik walencyjny
Polish dictionary for ispell
Open Polish Language Dictionary

W Linuksie aby uzyskać słownik polskich słów, użyj jednego z poleceń:

aspell dump master pl --encoding=utf-8
aspell dump master pl --encoding=utf-8 | aspell -l pl expand --encoding=utf-8 | sed 's/\s/\n/g' > polish.txt

Słowniki

Słownik synonimów
synonimy.ux.pl
sjp.pl
Słownik ortograficzny, języka polskiego, wyrazów obcych
Słownik języka polskiego PWN
Wielki słownik ortograficzny PWN
Słownik wyrazów obcych
Władysława Kopalińskiego
Słownik skrótów języka polskiego
Słownik krzyżówkowicza
Słownik staropolski
DICTA: zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów i powiedzeń
Linkownia do elektronicznych słowników języka polskiego
pl.wiktionary.org
wikisłownik: wolny, wielojęzyczny słownik

Serwisy webowe

Dzielenie wyrazów on-line
w wybranym z 30 języków, w tym polski
Transkrypcja
konwersja tekstu zapisanego w pismach niełacińskich na alfabet łaciński, wg przyjętych norm, np. PWN
TaKIPI web demo
tager języka polskiego online; wprowadzamy tekst, a po chwili otrzymujemy jego analizę morfologiczną – dla każdego słowa przypisana jest (jednoznacznie) część mowy, przypadek, rodzaj itp.
LanguageTool PL
Wpisz tekst, a podkreślone zostaną błędy i zaproponowane poprawki. Oprócz polskiego obsługuje 25 innych języków.
spolszcz.pl
Dodaje ogonki do tekstu
Polonizator
j.w.

Do tłumaczeń

Google Translator
slowniki.org.pl
Linkownia do elektronicznych słowników różnych języków
pl.bab.la
Słownik do tłumaczeń
Ling.pl
Polsko-rosyjski słownik fałszywych przyjaciół tłumacza

Gwary, slangi, dialekty, socjolekty

NetLingo
The Largest List of Text and Chat Acronyms
pl.wiktionary.org: Dialekty i gwary
pl.wiktionary.org: Slangi
Słownik łowiecki
Gwara poznania
Slang, neologizmy, mowa potoczna
2 tys. haseł, moderowany
Słownik slangu i mowy potocznej
18 tys. haseł, 4 tys. zarejestrowanych użytkowników, niemoderowany
Słownik języka polskiego dla zaawansowanych
Antysłownik prawa i postępowania karnego
gdy wszystko wydaje się jasne, najlepsza to pora by sięgnąć po słownik, bo właśnie jesteśmy zwodzeni
Wyrazy zapomniane
Rosyjsko-angielski słownik przekleństw

Angielskojęzyczne

acronymfinder.com
900,000 skrótów wraz z objaśnieniami
Urban Dictionary
Angielski slang miejski, ponad 7 mln haseł
Free On-line Dictionary of Computing (FOLDOC)
Słownik pojęć komputerowych (ok. 15 tys. haseł), zawiera Jargon File
wordlist.sourceforge.net
Listy słów angielskich

Narzędzia językowe

spolszcz.pl
Dodaj polskie znaki do tekstu, który ich nie posiada
Nerf
wyrafinowane narzędzie do rozpoznawania nazw własnych
Zasoby IPI PAN
Language Tools and Resources for Polish

Dane testowe

Stanford Large Network Dataset Collection
Dane do zabawy bardzo dużymi grafami (BigData), np. sieci społecznościowe (Twitter, FB), sprzedaż Amazona, itp.
Kiva.org Snapshot, Dataset
Kiva to duża, pozarządowa, międzynarodowa organizacja crowdsourcingowych mikropożyczek, głównie dla krajów Drugiego i Trzeciego Świata. Polityka organizacji jest taka, że aktywność transakcji finansowych jest publiczna, co oznacza że można sobie ściągnąć dane do analizy.

Technologie WWW

Ranking.pl
statystyki polskiego Internetu
Top Sites in Poland
ranking najpopularniejszych stron WWW w Polsce
Yahoo! Design Pattern Library
biblioteka wzorców projektowania webowych interfejsów użytkownika

Webmasterka

SoftIcons, IconFinder, FindIcons, The Noun Project, IconsDB
Repozytorium ikonek
Open Clipart
Darmowa kolekcja grafik wektorowych
Ciekawe zasoby, 5.0 out of 5 based on 1 rating
Share and Enjoy:
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Śledzik
  • Blip
  • Blogger.com
  • Gadu-Gadu Live
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Wykop

Zostaw komentarz

XHTML: Możesz użyć następujących tagów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>