Scott Tiger Tech Blog

Blog technologiczny firmy Scott Tiger S.A.

ePub & Linux

Autor: Piotr Karpiuk o 6. lutego 2012

Dzisiaj parę słów o e-bookach w popularnym formacie ePub: jak taką książkę utworzyć lub przekonwertować z innego formatu. Plik ePub to tak naprawdę plik ZIP, który możemy rozpakować poleceniem

    unzip nazwa_pliku.epub

i spakować z powrotem za pomocą

    zip -Xr9D nazwa_pliku.epub *

ePub w wersji 3 ma dodatkowo obsługiwać wideo, JavaScript, fonty WOFF, MathML i SVG.

Calibre to program do zarządzania kolekcjami e-booków, ale możemy go użyć do automatycznej lub półautomatycznej (ręcznie wspomaganej wyborem opcji) konwersji plików ODT (LibreOffice) na ePub. Writer2ePub to z kolei rozszerzenie do LibreOffice’a, które pozwala wyeksportować dokument ODT do ePuba, przy czym wynikowy dokument może nie odpowiadać naszym oczekiwaniom (nie jest zachowane ścisłe oddzielenie treści, struktury i widoku – wynik nie jest do końca zgodny ze standardem).
Narzędzie wiersza poleceń dbtoepub konwertuje do ePuba format DocBook, pozwalając przy tym zdefiniować własne reguły CSS i fonty.
Napisany w Haskelu Pandoc jest reklamowany jako „nóż szwajcarski” do konwersji pomiędzy formatami, przy czym ePub jest jednym z tych obsługiwanych.

    pandoc --from latex --to epub --output probe-latex.epub probe-latex.tex

Dla odmiany jeśli szukasz narzędzia do pisania nowych lub edycji istniejących książek bezpośrednio w formacie ePub z wykorzystaniem niemal pełnych możliwości standardu, warto wypróbować edytor WYSIWYG o nazwie Sigil.
Program EpubCheck to narzędzie wiersza poleceń pozwalające sprawdzić zgodność pliku ePub ze standardem.

Żadne z opisanych tu narzędzi nie obsługuje szyfrowania ePub pozwalającego zastosować ograniczenie praw użytkowników (ang. Digital Rights Management, DRM).

Na podstawie: Linux Magazine 11/2011.

Tags: ,
Napisany w DTP | Brak komentarzy »

Publikacje elektroniczne

Autor: Piotr Karpiuk o 23. listopada 2011

Projektowanie układu graficznego

Pojawienie się przeglądarek internetowych, a także smartfonów, tabletów i czytników e-booków wywołuje spore poruszenie nie tylko wśród czytelników, ale i osób odpowiedzialnych za skład. Na ile różni się projektowanie i formatowanie e-booków i książek drukowanych? Pomijając już dywagacje na temat tego co to jest książka (a wg polskiej normy musi np. mieć co najmniej 49 stron i być ogólnie dostępna), czym w zasadzie jest e-book? Nie jest to każda publikacja elektroniczna (to pojęcie obejmuje również np. strony WWW), a i stwierdzenie „dowolny plik komputerowy zawierający tekst” również wydaje się zbyt szerokie. Czy multimedialna encyklopedia PWN na płytce CD może być nazwana książką?

Z punktu widzenia typografa składającego książki drukowane, problemy z publikacjami elektronicznymi są niemałe:

  • Książka drukowana ma określony rozmiar, zwykle prostokąta o proporcjach 1/√2 i układ portretowy. Publikacja elektroniczna może być wyświetlana zarówno na 21-calowym monitorze z rozdzielczością do 1920×1080 (o proporcjach zwykle 4:3 lub 8:5), 12-calowym monitorze laptopa, 10-calowym ekranie tabletu, czytnikach e-booków o bardzo różnym rozmiarze ekranu, lub 3-calowym ekranie smartfonu — układ może być portretowy lub pejzażowy.
  • Materiały drukowane mają rozdzielczość 1200–2400 dpi, a w przypadku ekranów komputerowych jest to zwykle 96 dpi — w efekcie subtelne elementy małych liter (np. szeryfy) mogą się zgubić lub rozmyć i utrudniać czytanie.
  • Książka drukowana ma raz na zawsze ustalony skład, natomiast czytelnik publikacji elektronicznej może powiększyć sobie czcionkę lub wybrać inny krój, a niejednokrotnie trudno mówić o czymś takim jak „strona”.
  • W druku kolorowym posługujemy się przestrzenią barw CMYK, podczas gdy na ekranie jest to najczęściej RGB.

Czytaj więcej »

Tags: ,
Napisany w DTP | 1 Komentarz »