Scott Tiger Tech Blog

Blog technologiczny firmy Scott Tiger S.A.

Krótki przegląd bibliotek ActionScript 3.0 do tworzenia aplikacji biznesowych

Autor: Krzysztof Nielepkowicz o 16. sierpnia 2010

Niniejszy artykuł jest wstępem do serii artykułów opisujących najpopularniejsze biblioteki okienkowe opern source.  Są to 2 stosunkowo dojrzałe biblioteki okienkowe : SPAS 3.0 oraz AS3 Swing oraz jeden zestaw komponentów MinimalComps.   Pierwsze dwie biblioteki narzucają swoją metodologię tworzenia aplikacji, przez co nie są możliwe do użycia w każdym profjekcie. Przykładowo Przy tworzeniu zaawansowanej kontrolki do wizualizacji danych gdzie główną częścią jest stworzony od podstaw komponent a interfejs użytkownika jest tylko dodatkiem dla którego nie można zmienić całej struktury aplikacji tak by była zgodna z zastosowanym frameworkiem. W takich przypadkach zastosowanie bibliotek SPAS 3.0 bądź AS3 Swing będzie niewskazane, o wiele większą elastyczność eferuje pod tym względem biblioteka MinimalComps. Jednak w przeciwieństwie do nich jest stosunkowo uboga. Poniżej przedstawię jedynie krótką charakterystykę dla każdej z wymienionych bibliotek, natomiast bardziej szczegółowe informacje zostaną zawarte w osobnych wpisach poświęconych każdej z bibliotek z osobna. Czytaj więcej »

Tags: , , , ,
Napisany w ActionScript, Języki programowania | Brak komentarzy »