Scott Tiger Tech Blog

Blog technologiczny firmy Scott Tiger S.A.

Linux Magazine 10/2010

Autor: Piotr Karpiuk o 21. października 2010

Libguestfs to zestaw narzędzi wiersza poleceń pozwalający operować na obrazach dysków, np. virt-df będący odpowiednikiem systemowego df, virt-resize do zwiększania rozmiaru dysku wirtualnego, virt-edit do edycji pliku tekstowego wewnątrz obrazu, czy virt-win-reg pozwalający na dostęp do rejestru Windows w obrazie systemu Microsoftu. Interaktywna powłoka guestfish obsługuje ponad 300 poleceń, można tworzyć własne skrypty (np. do klonowania maszyn wirtualnych z szablonów), dostępne jest API do języków programowania C, C++, Perl, Ruby, Python, OCaml, Java, Haskell i Mono (C#).

Remus to podejście do problemu odporności na błędy dla Xena. Wiele rozwiązań wykorzystuje mechanizm kroków zegara procesora który zapewnia wykonywanie dokładnie tych samych poleceń na obu procesorach dzięki czemu jedna instancja może zawsze zastąpić drugą, choć narzut związany z wydajnością jest ogromny. Remus synchronizuje maszyny wirtualne poprzez migrację (kopiowanie brudnych stron do systemu-cienia) co 200ms. Serwer aktywny buforuje wszystkie połączenia sieciowe i zatrzymuje pakiety do czasu kolejnej synchronizacji, dzięki czemu w razie awarii cień przejmujący kontrolę nie gubi żadnych pakietów.

EUPL (ang. European Union Public License) to stworzona przez Unię Europejską wolna publiczna licencja zaakceptowana przez organizację OSI i kompatybilna z zaleceniami Free Software Foundation, w szczególności zgodna z GPLv2 (m.in. jest „wirusowa”, pozwala każdemu korzystać z dzieła w dowolnym celu i rozpowszechniać go, daje dostęp do kodu źródłowego i zezwala na jego modyfikacje). Na jej powstanie wpłynęło kilka postulatów które nie są spełnione przez GPL: poprawność z punktu widzenia prawnego we wszystkich językach urzędowych UE i uwzględnianie różnic w poszczególnych prawach każdego państwa członkowskiego UE. Większość licencji jest napisana pod kątem USA i zawsze budziło wątpliwości czy interpretacja amerykańskich terminów prawnych znajdzie zastosowanie w innych krajach. Wszystko zaczęło się od tego, że Komisja Europejska stwierdziła, że używanie modelu FOSS jest idealnym sposobem rozwoju oprogramowania dla sektora publicznego. Dzięki abstrakcyjnemu, lecz czytelnemu podejściu, treść EUPL jest znacznie krótsza (ok. trzykrotnie) i łatwiejsza do zrozumienia niż GPL v3.

Vala i Genie to dwa obiektowe języki programowania zaprojektowane do współpracy z GNOME. Pierwszy ma składnię przypominającą C# i Javę, a drugi – Pythona. Czytaj więcej »

Tags: , , , , , , , ,
Napisany w Linux Magazine, Recenzja | Brak komentarzy »