Scott Tiger Tech Blog

Blog technologiczny firmy Scott Tiger S.A.

Dostępność witryn WWW

Autor: Piotr Karpiuk o 21. grudnia 2010


Szacuje się, że jeden na pięciu internautów cierpi z powodu jakiegoś rodzaju niepełnosprawności, a u jednej osoby na osiem niepełnosprawność ta ma charakter poważny. Niezależnie od względów etycznych i przepisów prawnych w niektórych krajach nakładających określone wymogi na sposób tworzenia serwisów WWW, zauważmy że mowa o segmencie rynku który znacznie częściej korzysta z handlu elektronicznego niż jakakolwiek inna grupa społeczna.

W3C opublikowała w 1999r. pierwszą wersję zbioru dokumentów znanych jako Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (ang. Web Content Accessibility Guidelines, w skrócie WCAG 1), a w 2008 roku jego zaktualizowaną wersję WCAG 2. Aby wyjść naprzeciw pojawieniu się aplikacji RIA, działająca w obrębie W3C inicjatywa dostępności do sieci (ang. Web Accessibility Initiative, w skrócie WAI) opracowała regulujący te kwestie standard Accessible Rich Internet Applications Suite (WAI-ARIA).

Wszystkie te dokumenty nie zabraniają korzystania z powszechnie przyjętych technik tworzenia serwisów WWW, a jedynie wymagają od projektantów większej troski. Dostępność nie zmusza do tworzenia dwóch wersji witryny. Poprawa dostępności witryny może poprawić jej widoczność dla robotów sieciowych i w konsekwencji lepszą pozycję na liście wyników wyszukiwania.

WCAG 1

WCAG 1 to kilkanaście wytycznych, z których każda dzieli się na punkty kontrolne mające priorytety od A do AAA. Dokument ma zgodność poziomu A, jeśli zapewnia zgodność ze wszystkimi punktami kontrolnymi poziomu A. Zgodność AAA uważa się ogólnie za trudną do osiągnięcia i ma niewielkie znaczenie praktyczne (wiele punktów kontrolnych AAA ma charakter subiektywny). Większość ekspertów i niektóre oficjalne wytyczne rządowe w USA uważają zgodność poziomu AA jako wystarczającą. Stopień zgodności serwisu WWW z wytycznymi da się ocenić w sposób automatyczny (np. za pomocą CynthiaSays, HERA, WAVE, Total Validator, czy ATRC Web Accessibility Checker.

Przyjrzyjmy się tym punktom kontrolnym które sprawiają najwięcej trudności.
Czytaj więcej »

Tags: ,
Napisany w WWW | Brak komentarzy »