Scott Tiger Tech Blog

Blog technologiczny firmy Scott Tiger S.A.

Diagram Hiveplot

Autor: Eliza Szczechla o 30. sierpnia 2013

k
Diagram Hiveplot to metoda wizualizacji sieci, w której graficzny rozkład elementów diagramu zależny jest wyłącznie od samej struktury sieci oraz istotnych dla odbiorcy informacji, związanych z prezentowanymi obiektami. Hiveplot stanowi alternatywę dla typowych sposobów reprezentacji złożonych sieci, do których wizualizacji stosuje się algorytmy rozkładu niezależne od domeny zastosowań.

Często wymienianą dziedziną zastosowań diagramu jest genomika, w której powszechnie stosowany jest diagram kołowy Circos. Hiveplot jest często przedstawiamy jako alternatywa dla diagramów Hairball.

Diagramy Hiveplot zostały przedstawione w pracy: Krzywinski M, Birol I, Jones S, Marra M (2011). Hive Plots — Rational Approach to Visualizing Networks. Briefings in Bioinformatics.

Źródło: hiveplot.com

Czytaj więcej »

Tags: , ,
Napisany w datavis | Brak komentarzy »